Category Archives: Uncategorized

En stor tragedie

Jeg har fått flere henvendelser etter min opptreden på nyhetssendingene i NRK om hvilket grunnlag jeg har for mine uttalelser om helikoptertypen og at det ikke er noen grunn til å mistenke en feil ved helikopteret.

For det første ønsker jeg å uttrykke min medfølelse med de pårørende til de fire omkomne. Det er dypt tragisk å bli rammet av en slik ufattelig ulykke. Jeg fikk ikke anledning til å komme med mine tanker på det personlige planet siden nyhetoppleseren (i direktesendingen) stilte meg konkrete spørsmål.

Når jeg uttalte at det ikke var grunnlag for å mistenke helikopterert så impliserer jeg ikke at det er grunnlag for å mistenke andre faktorer heller. Jeg er trygg på at piloten gjorde alt som sto i hans makt for å trygge fartøy, ombordværende og gods (jf luftfartsloven §6-8). Jeg har heller ingen grunn til å mistenke at han eller selskapet brøt noen bestemmelser eller opptrådte uriktig.

Jeg presiserte at det ikke er tidspunkt for spekulasjoner om ulykkesårsaken og vil tilføye at jeg har tillitt til at myndighetene er i stand til å undersøke alle muligheter grundig og komme med sine konklusjoner og anbefalinger. Mitt valg av uttrykket «ikke mistenke» betyr ikke at jeg utelukker feil ved helikopteret men jeg benytter ordet «mistanke» først når det er konkrete fakta som peker tydelig i en eller annen retning. Øyenvitneobservasjonene om spinn på maskinen og alene det faktum at maskinen styrtet er ingen grunn til å mistenke verken maskinen, piloten eller selskapet. Spinn og styrt er normalt virkningen av en tidligere hendelse som det er umulig på det nåværende tidspunktet å tilskrive helikoptertypen som mer «mistenkt» enn alle andre muligheter.

Jeg mener hendelsen i første omgang bør påminne alle som eier, opererer og styrer luftfartøy om oppgaven man har foran seg. Det er å gjøre alt som står i ens makt for å forebygge at man får bruk for luftfartsloven §6-8 og (for oss flygere) er forberedt på til enhver tid å etterleve §6-8.

Jeg er sikker på at piloten på LN-OCV gjorde dette etter beste evne.

Sven Marti